Interior Designing

MOKSH PRESENCE ACROSS INDIA

OUR PREMIUM PARTNERS ACROSS INDIA:

 • AKOLA- Dr. Sandip Patil: 9623731203
 • CHENNAI - Gopala Krishnan: 9840017293
 • DELHI (SOUTH) - Ms. Seema : 9873561333
 • DELHI (WEST) - Mr. Vijay : 9891067217
 • HYDERABAD - Mr. Surya :  9182793150
 • JAIPUR- Ritika / Shazia: 9610419377
 • KARNATAKA :9739799996; 9739733311
 • KOLHAPUR- Mr. Abhay Kelkar : 9822763646
 • Madhya Pradesh - Rehul Saxena : 9752475566
 • PUNE - Dr. Leena Patil: 9623731203
 • RANCHI - Mr. Omprakash Jha: 9931591757
 • SECUNDERABAD - Mr. Karthik : 8247262239
 • UDAIPUR - Mr. Kalpesh Parekh: 9413097575
 • UTTERAKHAND - Naiem Ahmad : 9219667690
 • VADODARA - Mr. Azim : 9722275610
 • VIZAG - Mr. Sandeep Reddy : 8019688807
-------------------------------------------------------- ADMISSION PROCESSING CENTERS:
--------------------------------------------------------
 • Andhra Pradesh- Abbas Ali
 • Bihar - Ramesh Gupta
 • Chattisgarh - Mr. Vedant Chandrakar
 • Hyderabad - Ravi Kumar B
 • Jammu and kashmir - aadil sheikh
 • Karnataka - Masood Husain
 • Kerala - Sabir AbdulKader
 • Odisha- Jayant Mishra
 • Panjab- Abhimanyu Goswamy
 • Rajasthan - Shazia Tarannum
 • Tamilnadu - Mr. Muthukumaran
 • Telangana (Warangal) - Ms. Sowmya
 • Utter Pradesh - Mr. Abhineet srivastava
 • Utterakhand - Mr. Siddhant Panwar
 • West Bengal- Mr. Naiem Ahmad
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.